زبان مردم گرجستان

زبان مردم گرجستان

گرجستان کشوری واقع در قفقاز جنوبی است که مردم آن خود را «کارتوله‌بی»، کشورشان را «ساکارتولو» و زبانشان را «کارتولی» می‌نامند. در واقع زبان رسمی مردم در گرجستان، گرجی کارتولی است. الفبای مورد استفاده توسط مردم این کشور،...

مقایسه ملک ها

مقایسه